PHƯƠNG THỨC VÀ PHÍ VẬN CHUYỂN

Quý khách có thể tự thanh toán phí vận chuyển theo bảng giá dịch vụ của Đơn vị vận chuyển Viettel khi nhận hàng. Ngoài ra, Eleht có chính sách hỗ trợ phí vận chuyển cho khách hàng như bên dưới:

  • Khu vực Tp. Hồ Chí Minh: 20.000VND. Thời gian vận chuyển: 01-03 ngày.
  • Khu vực ngoại tỉnh: 30.000VND. Thời gian vận chuyển: 01-03 ngày.

Theo đó, Eleht sẽ hỗ trợ phần phí vận chuyển chênh lệch cho Quý Khách hàng (nếu có).